The Appearance 2018

The Appearance 2018
Mateho engizisyon mahkemesi üyesidir ve bir gün bir manastırdan bir mektup alır. Mektupta acil bir şekilde manastıra gelmesini yoksa bir kadının dürüst düzgün yargılanmadan yakılarak infaz edileceği yazılıdır. Bunun üzerine Mateho can dostu Johnny ile birlikte bu manastırın yolunu tutar. Manastıra geldiklerinde keşişlerden birinin barbarca öldürüldüğünü ve bundan da genç bir kızın suçlu olduğunu ve bu kızın da cadılık ile suçlandığını öğrenir. Lakin Mateho bilimin ve aklın adamıdır ve kolay kolay bu iddialara inanacak gibi değildir. Mateho’nun bilmediği şey ise iblisin ve kötülüğün bilimden fazla daha ileride olduğu ve bütün soruların cevaplarının zaten kendi hafızasında var olduğudur!

Bir cevap yazın